Lessebo kommuns upphandlingar Ombyggnad fastighet Hackan Lessebo lokaler för daglig verksamhet

Ombyggnad fastighet Hackan Lessebo lokaler för daglig verksamhet

Lessebo kommun, LESSEBO

Ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet mm Fastighet Hackan, Lessebo kommun.

Ombyggnationen avser ombyggnad i befintlig fastighet.

För mer detaljerad information hänvisas till handlingar tillhörande upphandlingen

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022015-L