Lessebo kommuns upphandlingar Om- och tillbyggnad Hackeskolan Lessebo

Om- och tillbyggnad Hackeskolan Lessebo

Lessebo kommun, LESSEBO

Entreprenaden avser om- och tillbyggnation av Hackebackeskolan i Lessebo, Lessebo kommun med skolverksamhet under genomförandetiden.

Tillbyggnaden (byggnad 2) är på totalt ca 1800 m2 BTA och rymmer klassrum och grupprum i två plan.

Ombyggnationen i befintlig skolbyggnad (byggnad 1.).

För mer information om entreprenadens omfattning hänvisas till handlingarna tillhörande denna upphandling

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-01-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

21/1