Lessebo kommuns upphandlingar Om- och tillbyggnad för särskola Nyängskolan Lessebo kommun

Om- och tillbyggnad för särskola Nyängskolan Lessebo kommun

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun bjuder in till anbudsgivning avseende om- och tillbyggnad av befintlig fastighet för särskola Nyängskolan, Lessebo kommun.

För information om entreprenadens omfattning hänvisas till handlingar tillhörande upphandlingen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022030-L