Lessebo kommuns upphandlingar Om- och tillbyggnad av skolkök

Om- och tillbyggnad av skolkök

Markaryds kommun, MARKARYD

Uppdraget avser tillbyggnad och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.

Kompletterande markarbeten kring tillbyggnad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/241.052