Lessebo kommuns upphandlingar Nytt vattenverk Skruv, Lessebo kommun

Nytt vattenverk Skruv, Lessebo kommun

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun genom dess VA-enhet är huvudman för produktion och

distribution av dricksvatten inom kommunen och därmed Skruvs samhälle.

Befintligt vattenverk avses att ersättas med ett nytt vattenverk placerat på

samma fastighet anpassat för framtida dricksvattenförbrukning och

råvattenkvalité.

Upphandlingen avser generalentreprenad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-08)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2021037-L