Lessebo kommuns upphandlingar Nytt vattenverk Skruv Entreprenad ME Maskin

Nytt vattenverk Skruv Entreprenad ME Maskin

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun genom dess VA-enhet är huvudman för produktion och distribution av dricksvatten inom kommunen och därmed Skruvs samhälle.

Befintligt vattenverk ersättas med nytt vattenverk på samma fastighet

Upphandlingen består tre entreprenader/anbudsområden och finns i Tendsign:

BE Byggentreprenad 2022009-L

EE Elentreprenad 2022010-L

ME Maskinentreprenad 2022011-L

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-12)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022011-L