Lessebo kommuns upphandlingar Nytt vattenverk Skruv Entreprenad BE Bygg inkl. VVS, mark och utvändig VA

Nytt vattenverk Skruv Entreprenad BE Bygg inkl. VVS, mark och utvändig VA

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun genom dess VA-enhet är huvudman för produktion och distribution av dricksvatten inom kommunen och därmed Skruvs samhälle.

Befintligt vattenverk ersättas med nytt vattenverk på samma fastighet

Upphandlingen består tre entreprenader/anbudsområden och finns i Tendsign:

BE Byggentreprenad 2022009-L

EE Elentreprenad 2022010-L

ME Maskinentreprenad 2022011-L

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-12)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022009-L