Lessebo kommuns upphandlingar Nybyggnation Regnbågens förskola

Nybyggnation Regnbågens förskola

Ljungby kommun, LJUNGBY

Upphandling av ny Regnbågens förskola, två våningar,

8 avdelningar. Rivningen av den gamla förskolan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

AVT 2019/0077