Lessebo kommuns upphandlingar Ny rens- och sandhantering Alvesta reningsverk

Ny rens- och sandhantering Alvesta reningsverk

Alvesta kommun, Alvesta

Upphandlingen avser byggnation av ny rens och sandhantering vid Alvesta reningsverk. Separata anbud kan läggas för bygg, maskin, el och VVS.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/63