Lessebo kommuns upphandlingar Ny bergvärmeanläggning Lessebo reningsverk

Ny bergvärmeanläggning Lessebo reningsverk

Lessebo kommun, LESSEBO

Byte av system för uppvärmning från värmepump som tar energi från utgående avloppsvatten. Till bergvärmepump med tillhörande borrhål.

Ny uppvärmning av byggnad 6 som innehåller verkstadslokaler samt förråd. Lokalerna ska kompletteras med vätskeburen värme med matning från befintligt värmesystem.

Indragning av kallvatten, samt avlopp till byggnad 6.

Omfattning framgår av handlingar tillhörande upphandlingen..

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022029-L