Lessebo kommuns upphandlingar Multifunktionsmaskiner och tillhörande tjänster

Multifunktionsmaskiner och tillhörande tjänster

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser avtal print som tjänst. Ett avtal för hyra på främst multifunktionsskrivare med fem typkonfigurationer och förbrukningsmaterial undantaget papper, samt relaterade produkter och tjänster såsom installation, flytt av skrivare, drift, licenser för smarta utskriftstjänster, service, support och underhåll.

Upphandlingen avser avtal print som tjänst. Ett avtal för hyra på främst multifunktionsskrivare med fem typkonfigurationer och förbrukningsmaterial undantaget papper, samt relaterade produkter och tjänster såsom installation, flytt av skrivare, drift, licenser för smarta utskriftstjänster, service, support och underhåll.

Kompletterande information

Underlag hämtas hem från Växjö kommuns webbplats under adress: www.vaxjo.se/upphandling eller via www.opic.com. Eventuella förtydliganden och kompletteringar för annonserad upphandling kommer att införas löpande på denna webbplats. Ni anger er e-postadress för att erhålla automatisk uppdatering av de eventuella förändringar som gäller efterfrågad upphandling. OBSERVERA! Om ni erhållit underlag på annat sätt, så måste ni själva bevaka eventuella förändringar på www.vaxjo.se/upphandling. Kontakta ansvarig upphandlare om ni önskar underlag utan att ange e-postadress.

Frågor med anledning av upphandlingen kan under anbudstiden ställas i första hand med hjälp av funktionen "Frågor och svar" i TendSign. Sista dag för frågor är 2019-08-27. Under juli månad kommer möjligheten att besvara frågor vara begränsad.

Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande myndighet är att se som giltiga förtydliganden av underlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-06-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2018-00568