Lessebo kommuns upphandlingar Marksanering Holmsborg

Marksanering Holmsborg

Ljungby kommun, LJUNGBY

Marken på Holmsborgsområdet är förorenat. Sanering utförs som en förberedande åtgärd inför byggnation.

Sista anbudsdag
Idag

(2019-11-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

AVT2019/0007