Lessebo kommuns upphandlingar Markentreprenad inkl maskin och förare

Markentreprenad inkl maskin och förare

Markaryds kommun, MARKARYD

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser Markaryds kommuns, samtliga förvaltningar och bolag, behov av utförande av mark och anläggningsarbeten.

Uppdraget avser inhyrning av entreprenadmaskiner med förare som kommer att nyttjas för kommunens underhåll och reparationsarbeten till infrastrukturen inom Markaryds kommun. Arbeten som kan förekomma är:

Grävningsarbete

Materialtransport

Planeringsarbete

Volymen har tidigare uppgått till ca 10 000 000 SEK/år. Anbudsgivaren kan betrakta detta som en vägledning för omfattningen. Kommunen lämnar ingen garanti för samma omfattning under avtalsperioden, utan omfattningen kan komma att förändras under denna period.

Kommunen avser att teckna avtal med de anbudsgivare som uppfyller samtliga ska-krav.

Avtalstiden är 2 år med möjlighet att förlänga 1+1 år. Startdatum för avtalet kan bli uppskjutet vid en eventuell överprövning och vid händelser som kommunen rimligen inte kunnat förutse. Den totala avtalstiden kommer att vara oförändrad.

Kommunen förbehåller sig rätten att vid större enskilda köp, över 2 000 000 SEK, göra separat upphandling.

Viss verksamhet som berör avtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/290