Lessebo kommuns upphandlingar Markarbeten inkl. maskin och förare

Markarbeten inkl. maskin och förare

Markaryds kommun, MARKARYD

Beskrivning och omfattning

Markaryds kommun, samtliga förvaltningar och bolag, köper årligen in ett stort antal tjänster inom verksamheten för underhålls- och ombyggnadsarbeten (lokalanpassningar). Avtalet kommer att omfatta uppdrag såsom underhållsarbeten och ombyggnader samt servicearbeten och övriga tjänster såsom bl a prisförfrågan i samband med budgetarbete. Beställaren avser att teckna avtal med upp till tre (3) entreprenörer inom upphandlingsområdet i mån av intressenter på marknaden.

Upphandlingen avser inhyrning av entreprenadmaskiner med förare som kommer att nyttjas för kommunens underhåll och reparationsarbeten till infrastrukturen inom Markaryds kommun. Arbeten som kan förekomma är:

Grävningsarbete

Materialtransport

Planeringsarbete

Beställaren förbehåller sig rätten att vid större enskilda entreprenader göra separat upphandling.

Omfattningen har de senaste två åren legat på ca 10 000 000 sek/år

Sista anbudsdag
12 dagar kvar

(2019-08-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/4