Lessebo kommuns upphandlingar Markarbeten Hovmantorp södra gator och infrastruktur etapp 1

Markarbeten Hovmantorp södra gator och infrastruktur etapp 1

Lessebo kommun, LESSEBO

Upphandlingen avser byggnation av gator och infrastruktur för nio villatomter med cirka 575 meter lokalgata och cirka 420 meter friliggande GC-väg.

Objektet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, ca 1,5km från samhället och öster om sjön Rottnen.

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som översiktlig orientering.

Detaljerade uppgifter redovisas i handlingar tillhörande förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-03)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023007-L