Lessebo kommuns upphandlingar Måleriarbeten ommålning Kulturhuset 51an Lessebo kommun

Måleriarbeten ommålning Kulturhuset 51an Lessebo kommun

Lessebo kommun, LESSEBO

Samhällsbyggnadsförvaltningen Lessebo kommun upphandlar utvändig ommålning av fastigheten Kulturhuset 51:an belägen i tätorten Lessebo, Lessebo kommun.

Entreprenaden omfattar ommålning men även vid behov utbyte av rötskadade fasaddelar m.m.

För mer information om entreprenadens omfattning hänvisas till handlingar tillhörande upphandlingen

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-29)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2024023-L