Lessebo kommuns upphandlingar Livsmedel, grossistsortiment

Livsmedel, grossistsortiment

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser ett grossistsortiment inom livsmedel.

Deltagande upphandlande myndigheter

Följande upphandlande myndigheter deltar i upphandlingen och blir avropsberättigade i kommande avtal;

Alvesta kommun Lessebo kommun Ljungby kommun Markaryds kommun Tingsryds kommun Uppvidinge kommun Älmhults kommun Växjö Pastorat Huseby Bruk AB

De varuområden som ingår är djupfryst, färskvaror/kylvaror och kolonial/speceri.

Upphandlingen avser ett grossistsortiment inom livsmedel.

Deltagande upphandlande myndigheter

Följande upphandlande myndigheter deltar i upphandlingen och blir avropsberättigade i kommande avtal;

Alvesta kommunLessebo kommunLjungby kommunMarkaryds kommunTingsryds kommunUppvidinge kommunÄlmhults kommunVäxjö PastoratHuseby Bruk AB

Beskrivning av tjänsten

Upphandlingen avser ett grossistsortiment av livsmedel.

De varuområden som ingår är djupfryst, färskvaror/kylvaror och kolonial/speceri.

Följande varugrupper ingår EJ, då dessa upphandlas separat;

Mejeriprodukter

Färsk frukt, grönsaker och potatis

Färsk fisk

Färskt kött och charkuteriprodukter

Kaffe ingår endast för Ljungby, Markaryd, Uppvidinge, Älmhult, Växjö Pastorat och Huseby bruk

Ägg ingår endast för Älmhults kommun, Växjö Pastorat och Huseby bruk

Brott

Enligt LOU 13 kap. 1§ ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att leverantören enligt dom som vunnit laga kraft är dömd för brott som innefattar:

Deltagande i kriminell organisation

Bestickning

Bedrägeri

Penningtvätt eller finansiering av terrorism

Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet

Människohandel

Kvalificering utländska eller nystartade företag

Utländska eller nystartade företag ska visa att man uppfyller samtliga krav som beskrivits ovan under punkt 3.1 Kvalificering.

Anbudsgivaren ska ha personer i anbudsgivarens driftsledning med tidigare arbetserfarenhet av företag med grossistverksamhet.

Anbudsgivare ska lämna referens för personer med tidigare arbetserfarenhet enligt ovan.

Anbudsgivare ska lämna en förklaring/intyg, ex. intyg från revisor eller bank, som visar att företaget innehar motsvarar ekonomiska stabilitet som det som ovan krävs.

Sista anbudsdag
15 dagar kvar

(2019-11-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2018-00616