Livsmedel, Ägg

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser UM behov av ägg. Det efterfrågas både konventionella och ekologiska/krav

ägg.

Upphandlingen är uppdelad i två delar;

Del 1, efterfrågas stor förpackning, innehåller 120 - 150 styck ägg i en förpackning

Del 2, efterfrågas mindre förpackningar, två olika förpackningsstorlekar;

6 - 10 styck ägg i en förpackning

Sida 1/34

12 - 15 styck ägg i en förpackning



Lot nr.: 1

Obligatoriska krav

Upphandlingen avser UM behov av ägg. Det efterfrågas både konventionella och ekologiska/krav

ägg.

Upphandlingen är uppdelad i två delar;

Del 1, efterfrågas stor förpackning, innehåller 120 - 150 styck ägg i en förpackning

Del 2, efterfrågas mindre förpackningar, två olika förpackningsstorlekar;

6 - 10 styck ägg i en förpackning

12 - 15 styck ägg i en förpackning

Last tender date: 03/14/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Växjö kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9256

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9256&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/31/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement



Lot nr.: 2

Krav Del 1, stor förpackning ägg

Upphandlingen avser UM behov av ägg. Det efterfrågas både konventionella och ekologiska/krav

ägg.

Upphandlingen är uppdelad i två delar;

Del 1, efterfrågas stor förpackning, innehåller 120 - 150 styck ägg i en förpackning

Del 2, efterfrågas mindre förpackningar, två olika förpackningsstorlekar;

6 - 10 styck ägg i en förpackning

12 - 15 styck ägg i en förpackning

Last tender date: 03/14/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Växjö kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9256

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9256&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/31/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement



Lot nr.: 3

Krav Del 2, mindre förpackning ägg

Upphandlingen avser UM behov av ägg. Det efterfrågas både konventionella och ekologiska/krav

ägg.

Upphandlingen är uppdelad i två delar;

Del 1, efterfrågas stor förpackning, innehåller 120 - 150 styck ägg i en förpackning

Del 2, efterfrågas mindre förpackningar, två olika förpackningsstorlekar;

6 - 10 styck ägg i en förpackning

12 - 15 styck ägg i en förpackning

Last tender date: 03/14/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Växjö kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9256

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=9256&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/31/2024 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2023-00483