Lessebo kommuns upphandlingar Lessebo Reningsverk, Lessebo, Utbyte av värmepump mm.

Lessebo Reningsverk, Lessebo, Utbyte av värmepump mm.

Lessebo kommun, LESSEBO

Byte av system för uppvärmning från värmepump som tar energi från utgående avloppsvatten till bergvärmepump med tillhörande borrhål.

Ny uppvärmning av byggnad 6 som innehåller verkstadslokaler samt förråd. Lokalerna ska kompletteras med vätskeburen värme med matning från befintligt värmesystem.

Indragning av kallvatten, samt avlopp till byggnad 6.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-04-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

20/2