Lessebo kommuns upphandlingar Lessebo kommun, Askungen- Nybyggnad /ombyggnad av förskola i Hovmantorp

Lessebo kommun, Askungen- Nybyggnad /ombyggnad av förskola i Hovmantorp

Lessebo kommun, LESSEBO

Nybyggnad samt ombyggnad av befintlig förskola belägen i Hovmantorp, Triangelvägen 1. Arbetet sker i 2 huvudetapper.

Etapp1.

Nybyggnad utförs i 1 plan och inhyser bl.a. 4 st avdelningar, gemensamhets-, teknik- och personalutrymmen och storkök.

Etapp 2.

Renovering av befintlig förskola.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/8