Lessebo Camping

Lessebo kommun, LESSEBO

Upplåtelsen sker för att bedriva uthyrning av camping-/ställplats. Arrendet omfattar campingplats, toalettbyggnad för allmänheten. servicebyggnad samt två övernattningsstugor.

I anslutning till campingplatsen ligger en badplats för allmänheten.

Lessebo Camping har 22 platser med el-uttag fördelade på 11 elstolpar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-12-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/16