Lessebo kommuns upphandlingar Ledningsförnyelse av vatten-, dagvatten- och avloppsledningar

Ledningsförnyelse av vatten-, dagvatten- och avloppsledningar

Markaryds kommun, MARKARYD

Upphandlingen avser:

• Nya stamledningar för vatten, spill- och dagvatten.

• Framdragning av serviser till 0,5 m in på fastighet

• Inkoppling bef stamledningar samt serviser

• Återställning gata/tomt

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/211.052