Lessebo kommuns upphandlingar Larm och bevakningstjänster

Larm och bevakningstjänster

Ljungby kommun, LJUNGBY

Upphandlingen omfattar nedan 3 områden:

− Bevakning, innefattande rondering, områdesbevakning, ordningsvakt, utryckningar vid larm dygnet runt alla dagar, extrabevakningar.

− Larmcentraltjänster, innefattande ta emot och förmedla larm, t.ex. inbrottslarm, kameralarm, överfallslarm.

− Mobila personlarm, tillhandahålla personlarm med GPS-funktion.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

AVT 2019-0070