Lessebo kommuns upphandlingar Långtidshyra av 2 st LSS-boende i Markaryds kommun

Långtidshyra av 2 st LSS-boende i Markaryds kommun

Markaryds kommun, MARKARYD

Markaryds kommun inbjuder anbudsgivare att inkomma med anbud på

hyresavtal avseende två ännu inte uppförda hus med 6 lägenheter och ett gemensamhetsrum och personalutrymmen i respektive hus, på två olika fastigheter.

Inbjudan

Genom denna upphandling inbjuder Markaryds kommun anbudsgivare att inkomma med anbud på hyresavtal avseende två ännu inte uppförda hus med 6 lägenheter och ett gemensamhetsrum och personalutrymmen i respektive hus, på två olika fastigheter. Verksamheten som kommer att bedrivas i fastigheterna är momsbefriad.

LSS 1. Kommunen säljer del av fastigheten Åldermannen 1, Hansensväg 1, i Markaryd som är ca 2800 kvm till ett pris av 80 kr/kvm (35% exploateringsgrad = cirka 980 kvm BYA) för att bygga det ena LSS-boendet till antagen anbudsgivare som ansvarar för att byggnaden blir uppförd. (En avstyckning kommer att göras, där Lantmäteriets handläggningstid får beaktas i tidsplaneringen). Bilaga. 1 - skiss mark LSS 1 (där aktuell mark är markerad.)

LSS 2. Anbudsgivaren har- eller står för införskaffandet av ytterligare en fastighet i Markaryd som är lämplig för byggnation av det andra LSS-boendet och ansvarar för att byggnaden blir uppförd. I anbudet ska redovisas vilken fastighet som man planera att använda för byggnationen. Läget utvärderas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-07-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/92.055