Lessebo kommuns upphandlingar Laboratorietjänster

Laboratorietjänster

Växjö kommun, VÄXJÖ

Omfattning

Upphandlingen avser upphandlande myndigheters behov av tjänster såsom provtagning och analyser av vatten, livsmedel, miljöprover mm. I åtagandet ska också ingå provhämtning, transporter samt administrativa uppgifter inklusive datahantering.

Angivna volymer i detta underlag är uppskattade och kan öka såväl som minska under avtalsperioden.

Behovet av tjänster kan öka vid akuta händelser typ matförgiftningar och vattenburna smittor eller vid eventuella provtagningsprojekt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2022-00544