Lessebo kommuns upphandlingar KV. Skolan 1, Lessebo Luftburen kyla hus A

KV. Skolan 1, Lessebo Luftburen kyla hus A

Lessebo kommun, LESSEBO

Ombyggnad för luftburen kyla med behovsstyrd ventilation inom lokaler för tilluft och frånluft plan 1 och plan 2.

Nya konstantflödesdon för till- och frånluftskanaler som inte ska behovsstyras plan 1 och plan 2.

Befintliga samlingskanaler för tilluft förses med värmeisolering fram till betjänat rum med hänsyn till luftburen kyla plan1 och plan 2. Erforderliga byggnadsarbeten m.h.t VS-, Luftbehandlings- och SÖarbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

20/4