Lessebo kommuns upphandlingar Kuvert med och utan tryck

Kuvert med och utan tryck

Växjöbostäder AB, Växjö

Upphandling av kuvert med och utan tryck

Beräknad volym och takvolym

Baserat på tillgänglig statistik från nuvarande leverantör är ramavtalets uppskattade värde under avtalstiden (inklusive möjliga förlängningar) 2 000 000 SEK.Volym ca : 700 000 kuvert per år.Några garanterade volymer lämnas inte.Takvolym

Avtalets takvolym är 2 400 000 SEK.

Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har köparen rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet. Leverantören har inte rätt till ersättning, skadestånd eller liknande med anledning av en sådan uppsägning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

21/56