Kulturfordon

Alvesta kommun, ALVESTA

Kultur och Fritidsförvaltningen upphandlar biblioteksfordon

Allmän orientering

Alvesta kommun inbjuder till anbudsgivning gällande köp av ett (1) kulturfordon i enlighet med detta upphandlingsunderlag.

Fordonets totalkostnad exkl optioner får ej överstiga 4,25 miljoner SEK.

Fordonet ska drivas med biodiesel (godkänd för HVO) och ha en räckvidd om minst 50 mil per tankning.

I det fall något av kraven begränsar utbudet, önskar den upphandlande myndigheten att anbudsgivare snarast möjligt informerar om detta, så att kraven eventuellt kan justeras senast en vecka innan anbudstiden går ut.

Upphandlingen genomförs av Alvesta kommun på uppdrag av Kultur och Fritidsförvaltningen.

Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs med tillämpning av upphandlingsformen öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Kultur och Fritidsförvaltningen upphandlar biblioteksfordon

Allmän orientering

Alvesta kommun inbjuder till anbudsgivning gällande köp av ett (1) kulturfordon i enlighet med detta upphandlingsunderlag.

I underlaget används omväxlande begreppen "fordon", "biblioteksfordon", "kulturfordon" och "bokbuss". Det som avses är ett fordon som främst ska fylla funktionen av en mobil biblioteksfilial med även nyttjas av andra kommunala aktörer.

Fordonets totalkostnad exkl optioner får ej överstiga 4,25 miljoner SEK. Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen i de fall samtliga anbudspriser överstiger budget.

Fordonet ska drivas med biodiesel (godkänd för HVO) och ha en räckvidd om minst 50 mil per tankning.

I det fall något av kraven begränsar utbudet, önskar den upphandlande myndigheten att anbudsgivare snarast möjligt informerar om detta, så att kraven eventuellt kan justeras senast en vecka innan anbudstiden går ut.

De mått som anges i upphandlingsunderlaget är ca-mått. Alvesta kommun accepterar rimliga avvikelser.

Upphandlande myndighet

Upphandlingen genomförs av Alvesta kommun på uppdrag av Kultur och Fritidsförvaltningen.

Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs med tillämpning av upphandlingsformen öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2019-488