Lessebo kommuns upphandlingar Kompletterande livsmedelsavtal

Kompletterande livsmedelsavtal

Alvesta kommun, ALVESTA

Alvesta Kommun avser genom denna upphandling att teckna avtal för det dagliga småinköpet av

livsmedel, enkla hygien- och husgerådsartiklar, dvs mindre mängder och mindre

konsumentförpackningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-01-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2019-489