Lessebo kommuns upphandlingar Klienthårdvara och tjänster

Klienthårdvara och tjänster

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser upphandlande myndigheters behov av en återförsäljare av datorer, pekplattor, skärmar, kringutrustning och tillbehör samt produktnära tjänster och den logistiska hanteringen av samtliga produkter i denna upphandling.

Upphandlingen avser upphandlande myndigheters behov av en återförsäljare av datorer, pekplattor, skärmar, kringutrustning och tillbehör samt produktnära tjänster och den logistiska hanteringen av samtliga produkter i denna upphandling.

Kompletterande information

Upphandlingsdokument hämtas hem från Växjö kommuns webbplats under adress:

www.vaxjo.se/upphandling eller via www.opic.com. Eventuella förtydliganden och kompletteringar för annonserad upphandling kommer att införas löpande på denna webbplats. Ni anger er e-postadress för att erhålla automatisk uppdatering av de eventuella förändringar som gäller efterfrågad upphandling. OBSERVERA! Om ni erhållit underlag på annat sätt, så måste ni själva bevaka eventuella förändringar på www.vaxjo.se/upphandling. Kontakta ansvarig upphandlare om ni önskar underlag utan att ange e-postadress. Frågor med anledning av upphandlingen kan under anbudstiden ställas i första hand med hjälp av funktionen "frågor och svar" i TendSign men kan även skickas via e-post till ellen.bringevik@vaxjo.se

För att upphandlande myndigheter ska kunna ge kvalitativa svar på inkomna frågor ska frågor inkomma till upphandlande myndighet senast 10 december. Förtydliganden och/eller svar på inlämnade frågor kommer att lämnas senast sex (6) dagar före sista anbudsdag.

Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande myndighet är att se som giltiga förtydliganden av upphandlingsdokumentet. Det åligger anbudsgivaren att tillse att denne tar del av informationsmeddelande, förtydliganden etc som publiceras via upphandlingsverktyget TendSign.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2019-00353