Lessebo kommuns upphandlingar Kalkning sjöar våtmarker och vattendrag

Kalkning sjöar våtmarker och vattendrag

Lessebo kommun, LESSEBO

Kalkning av sjöar, våtmarker och vattendrag inom kommunen med tillhörande tjänster. Kalkning görs även utanför Lessebos kommungräns när avrinning sker till sjöar, våtmarker och vattendrag inom kommungränsen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2021018-L