Lessebo kommuns upphandlingar Installation brandlarm Lessebo Fastigheter fastighet Metallen 9 Hovmantorp

Installation brandlarm Lessebo Fastigheter fastighet Metallen 9 Hovmantorp

AB Lessebo Fastigheter, Lessebo

Upphandlingen omfattar demontering av befintlig brandlarminstallation samt

nyinstallation av brand- och utrymningslarm i enlighet med SBF 110:8, Klass A

i fastighet Metallen 9 belägen i Hovmantorp, Lessebo kommun.

Beställare är AB Lessebo fastigheter. Upphandlingen administreras av Inköpsavdelningen, Lessebo kommun.

För detaljerade uppgifter hänvisas till förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-08-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2021010-L