Idrottsmateriel

Växjö kommun, Växjö

Avser avrop av idrottsmateriel som nyttjas av upphandlande myndigheters verksamheter. I upphandlingen efterfrågas montering för produkter som behöver utföras av fackmän.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2021-00419