Lessebo kommuns upphandlingar Hygien och sjukvårdsmaterial

Hygien och sjukvårdsmaterial

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser ramavtal för successiva avrop av de upphandlande myndigheternas behov av hygien- och sjukvårdsmaterial.

Utöver lagerhållning, kundservice/support och distribution innefattar tjänsten även ett aktivt samarbete kring frågor som att identifiera och genomföra effektiviseringar och kvalitativa förbättringar gällande sortiment och dess användning, minska miljöpåverkan samt reducera totalkostnaden för behandling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

ON 2022-00007