Lessebo kommuns upphandlingar HLR-utbildning och hjärtstartare

HLR-utbildning och hjärtstartare

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser utbildning i HLR, service/underhåll, samt avrop av hjärtstartare som ska placeras ut i allmänna utrymmen, lokaler, arbetsplatser och övriga platser där kommunen bedriver verksamhet.

Omfattning

Upphandlingen avser utbildning i HLR samt användning av hjärtstartare, service/underhåll, samt avrop av hjärtstartare som ska placeras ut i allmänna utrymmen, lokaler, arbetsplatser och övriga platser där kommun (UM), bolag och Växjö pastorat bedriver verksamhet.- HLR utbildning, enligt svenska HLR-rådets riktlinjer, löpande över avtalstiden.- Service och underhåll av befintliga hjärtstartare (Bilaga 2 Hjärtstartare modellnamn) samt för under avtalstiden nya avropade hjärtstartare.- Avrop av nya hjärtstartare.

Beräknad volym och takvolym

Ramavtalets uppskattade värde under avtalstiden, inklusive eventuella förlängningar uppgår till: 2 200 000 SEK. Några garanterade värde lämnas inte.

Det uppskattade värdet fördelas på deltagande myndigheter enligt nedan:

Växjö kommun inklusive bolag och pastorat, 1 800 000 sekLessebo kommun inklusive bolag och pastorat, 100 000 sekÄlmhult kommun, 280 000 sek

Upphandlingens maximala värde (takvolym) uppgår till 3 000 000 SEK.

Om omsättningen gemensamt för UM uppnår takvolymen eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har UM rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet. Anbudsgivaren har inte rätt till ersättning, skadestånd eller liknande med anledning av en sådan uppsägning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-12-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2022-00459