Lessebo kommuns upphandlingar HLR-utbildning och hjärtstartare, Ver2

HLR-utbildning och hjärtstartare, Ver2

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser utbildning i HLR, service/underhåll, samt avrop av hjärtstartare som ska placeras ut i allmänna utrymmen, lokaler, arbetsplatser och övriga platser där kommunen bedriver verksamhet

Omfattning

Upphandlingen avser utbildning i HLR samt användning av hjärtstartare, service/underhåll, samt avrop av hjärtstartare som ska placeras ut i allmänna utrymmen, lokaler, arbetsplatser och övriga platser där kommun (UM), bolag och Växjö pastorat bedriver verksamhet.- HLR utbildning, enligt svenska HLR-rådets riktlinjer, löpande över avtalstiden.- Service och underhåll av befintliga hjärtstartare (Bilaga 2 Hjärtstartare modellnamn) samt för under avtalstiden nya avropade hjärtstartare.- Avrop av nya hjärtstartare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2022-00459-2