Lessebo kommuns upphandlingar Hjälpmedel, Manuella rullstolar

Hjälpmedel, Manuella rullstolar

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser köp av manuella rullstolar i olika produktgrupper.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

ON 2021-00041