Lessebo kommuns upphandlingar Hjälpmedel, AD-madrasser

Hjälpmedel, AD-madrasser

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser köp av AD-madrasser samt vissa till dessa knutna produkter och tillbehör. Upphandlingen är uppdelad i fyra produktgrupper.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

ON 2020-00022