Lessebo kommuns upphandlingar Förpackningsmateriel för matdistribution

Förpackningsmateriel för matdistribution

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser förpackningsmateriel i form av engångsartiklar samt övriga tillhörande artiklar för matdistribution samt förslutnings- och förpackningsmaskiner inkl. service, för storkök.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2020-00463