Lessebo kommuns upphandlingar Företagshälsovård FHV Lessebo kommunkoncern

Företagshälsovård FHV Lessebo kommunkoncern

Lessebo kommun, Lessebo

Lessebo kommunkoncern upphandlar extern företagshälsovård FHV för kommun och de helägda kommunala bolagen.

Företagshälsovården ska utföras professionell av extern aktör där företagshälsovård minst uppfyller kraven i Arbetsmiljölag (1977:1160).

Leverantören ska ha mottagningslokal tillgänglig för medarbetarna hos Lessebo kommunkoncern minst 1dag/vecka inom Lessebo kommun.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-10-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2023027-L