Fordonsservice

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun och i upphandlingen angivna bolag upphandlar gemensamt ramavtal för service och reparationer av fordon upp till 3500 kg. Beställarna kommer att teckna avtal med alla anbudsgivare som uppfyller ställda krav i upphandlingen. För mer information hänvisas till handlingarna ingående i denna upphandling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-10)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022028-L