Fönsterputs 2022

Lessebo kommun, LESSEBO

UF1 Allmän orientering

Lessebo kommun, 2120000613 och dess hel- eller majoritetsägda bolag, AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter, AB Kyrkebyn 3 och Lessebo Fjärrvärme, nedan Beställare, inbjuder genom denna förfrågan intresserade att komma in med anbud avseende nedan angivet anbudsområde.

Entreprenören ska ansvara för att årligen utföra fönsterputs av objekt som redovisas i Bilaga 2 - Objektlista.

För övergripande information om entreprenaden se handling K Kontrakt.

Lägst jämförelsesumma kommer bli antagen. Lessebo kommun med angivna bolag avser att teckna gemensamt ramavtal med EN (1) entreprenör. Den gemensamma upphandlingen administreras av Lessebo kommun.

Lessebo kommun med angivna bolag bedömning av upphandlingsvärde under avtalsperioden inklusive samtliga förlängningsperioder är 800.000 SEK exklusive mervärdesskatt.

Det är av vikt att våra entreprenörer kan säkerställa en jämn och hög nivå på de tjänster som levereras. Vi vill utveckla en lokal och regelbunden dialog med vår entreprenör och vår fastighetsförvaltare. Dialogen ska säkerställa att förbättringar och förebyggande aktiviteter tas till vara för att säkerställa efterfrågad kvalitet.

UF2.1 Visning av objekt

Visning av förvaltningsobjekten kommer att genomföras om Anbudsgivaren så önskar och efter överenskommelse med Beställaren.

Anmälan till visning görs till Beställarens respektive handläggare och kontaktpersoner för visningar under anbudstiden, senast 2022-02-04 kl. 15:00. Vid anmälan skall det anges vilka fastigheter man vill besöka.

Visningar sker arbetsdagar kl. 08:00 – 15:00. Sista dag för visning av fastigheter är 2022-02-18.

Krav vid besök på förvaltningsobjekten är att Beställarens handläggare är närvarande tillsammans med den presumtiva anbudsgivaren.

Beställaren följer alltid gällande restriktioner angående Covid-19 och utför alla visningar på ett Coronasäkert sätt.

Anbudsgivare rekommenderas att vara ute i god tid med tidsbokning eftersom fysiska möten kan behöva bokas om med kort varsel.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-03)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-02-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2021014-2-L