Lessebo kommuns upphandlingar Flisning och omhändertagande av trä

Flisning och omhändertagande av trä

Ljungby kommun, LJUNGBY

Entreprenad för att krossa och flisa samt transportera trämaterial.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

AVT 2019-0052