Lessebo kommuns upphandlingar Extern Remiss Upphandling Klienthårdvara och tjänster

Extern Remiss Upphandling Klienthårdvara och tjänster

Växjö kommun, VÄXJÖ

Växjö kommun kommer att annonsera en upphandling avseende återförsäljare för klienthårdvara och tillhörande tjänster. Genom att skicka ut underlaget för upphandlingen som en extern remiss ges potentiella leverantörer möjlighet att lämna synpunkter på upphandlingsdokumenten innan upphandlingen annonseras. Syftet med remissen är att kunna publicera en så bra och tydlig upphandling som möjligt.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2019-08-20)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-06-28

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/47