Lessebo kommuns upphandlingar Extern remiss Ärendehanteringssystem Bygg och Miljö

Extern remiss Ärendehanteringssystem Bygg och Miljö

Alvesta kommun, ALVESTA

Vi söker er som vill vara med och lämna synpunkter inför vår kommande upphandling av Ärendehanteringssystem för Bygg och miljö.

Avtalstid

Avtalsperioden är tänkt att gälla från 2020-01-01 – 2021-12-31 med rätt till förlängning i 2+2+2+2+2+2+2 år, som längst t o m 2035-12-31.

Effektiv driftstart ska vara 1 april 2020.

Sista svarsdag
Avbruten

(2019-06-28)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/71