Lessebo kommuns upphandlingar Drivmedel i bulk 2020

Drivmedel i bulk 2020

Växjö kommun, VÄXJÖ

Syfte med upphandlingen är att teckna avtal avseende upphandlande myndigheters huvudsakliga behov av drivmedel i bulk.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2019-00414