Lessebo kommuns upphandlingar Byggarbeten, service, reparation och underhåll

Byggarbeten, service, reparation och underhåll

Lessebo kommun, LESSEBO

Årsavtalet avser ramavtal gällande byggservicearbeten innefattande service, reparation och underhållsarbeten åt beställarna. Årsavtalet avser även i förekommande fall byggservicearbeten tillhörande bostadsanpassningar inom beställarnas fastigheter

Ramavtalet omfattar inte större byggentreprenader till vilka separata upphandlingar genomförs.

För mer information, ta del av handlingar tillhörande upphandlingen

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-07-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2021007-L