Lessebo kommuns upphandlingar Bostad med särskild service enligt LSS

Bostad med särskild service enligt LSS

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun, upphandlar genom ramavtal enstaka platser i gruppboende till personer med beslut enligt LSS § 9:9.

Platserna ska vara ett komplement till de kommunalt drivna platserna som i huvudsak finns inom tätorten. Platserna ska finnas inom Lessebo kommun.

Verksamheten ska ha en strukturerad och tydlig arbetsmetod som tar fasta på gemenskap och trygghet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

20/18