Avyttring av fordon

Markaryds kommun, MARKARYD

Försäljning av registreringspliktiga fordon med hjälp av en fordonsmäklare

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser en tjänst som fordonsmäklare med uppgift att sälja registreringspliktiga fordon åt Markaryds kommun. Kommunen har inte köpt denna tjänst tidigare. Uppskattad volym är 30 antal fordon per år med en maximal tjänstevikt av 3,5 ton.

I begränsad mängd kan det bli tal om avyttringar för fordon över 3500 kg, släpkärror, släpvagnar, gräsklippare, elmopeder och andra fordon.

Avtalstiden är 2 år med möjlighet att förlänga 2 år. Startdatum för avtalet kan bli uppskjutet vid en eventuell överprövning och vid händelser som kommunen rimligen inte kunnat förutse. Den totala avtalstiden kommer att vara oförändrad.

Försäljning kan ske till såväl företag, organisationer som privata personer.Tjänsten avser inte försäljning av bilar med ett av kommunen uppskattat värde på mindre än 5000 SEK.

Kommunen lämnar ingen garanti för avrop av viss volym under avtalsperioden. Kommunen avropar utifrån behov. Leverantören ska leverera Kommunens verkliga behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/394