Lessebo kommuns upphandlingar Auktoriserad revision Lessebo kommuns helägda kommunala bolag

Auktoriserad revision Lessebo kommuns helägda kommunala bolag

Lessebo kommun, LESSEBO

Upphandlingen avser auktoriserad revision av Lessebo kommuns helägda kommunala bolag AB Lessebohus, AB Lessebo Fastigheter, AB Kyrkebyn 3 och Lessebo Fjärrvärme AB.

För mer information hänvisas still handlingar ingående i upphandlingen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022052-L